Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије
Slider

На позив Љиљане Симовић, шефа Одсека за послове основног образовања и васпитања у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије именовао је своје представнике који ће учествовати у раду Радне групе за унапређење рада школских библиотека. За представника ДШБС изабрана је Јасмина Радовановић, библиотекарка ОШ „Влада Обрадовић Камени“, Нови Београд и ОШ „Стефан Немања“, Београд, а за њену заменицу Биљана Љубисављевић, библиотекарка ОШ „Влада Аксентијевић“, Нови Београд. Обрадовани смо чињеницом да ће се, после толико времена, у Министарству просвете најзад чути глас школских библиотекара, како би се, кроз конструктиван дијалог, решили нагомилани проблеми са којима се претходних година суочавамо.

Многа деца нису упозната са опасностима које вребају са интернета, па је то био мотив библиотекарки са Новог Београда да организују сусрет 21. децембра 2017. поводом Међународног дана толеранције.

Почетком новембра у Основној школи „Влада Обрадовић Камени“ на Лединама било је веома живо и весело, јер се у школи дешавала „Школабораторија будућности“.

Састанак Подружнице Јужнобачког округа, други по реду у текућој школској години, одржан је 14. децембра у у ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад. Састанку је присуствовало 19 библиотекара, а расправљало се о многим темама од значаја за библиотечку праксу.

најбољи школски библиотекар за 2017. годину

На Конкурс за најбољег школског библиотекара и награду „Мина Караџић“ пријавила су се два кандидата:

  • Јелена Трошић – ОШ „Франц Прешерн“, Београд
  • Славица Хорват – ОШ „Дринка Павловић“, Београд

Министарство просвете, науке и технолошког развоја определило је свакој основној школи, укључујући и школе за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом,  износ од 25.550,00 динара за набавку додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Средства су намењена и за набавку дечјих часописа који доприносе унапређивању квалитета образовања и васпитања, ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека.

Подружница, у чијем раду би  активно учествовали школски библиотекари Златиборског округа, основана је 3. 11. 2017. године у ОШ „Душан Јерковић“ Ужице. Оснивачком састанку присуствовало је 36 библиотекара основних и средњих школа Златиборског округа. Изабрани су представници општина - руководиоци Актива.