Slide 1
Image is not available
Друштво школских библиотекара Србије

Школски библиотекари имају посебно место и нарочиту улогу у образовно-васпитном систему, они својим непосредним радом посебно са ученицима, али и наставницима, стручним сарадницима, родитељима, обогаћују образовно-васпитну праксу. Видљивост рада школских библиотекара треба да буде јединствена. Својим методама рада школски библиотекари теже да ученици, али и остали актери школског живота, препознају школску библиотеку као место за квалитетно провођење слободног времена.

Многобројне су активности школских библиотекара који годинама стварају у својим библиотекама присно окружење у коме се ученици подстичу на читање и учење, на сарадњу и креативно решавање проблема.

Приказ примера добре праксе школских библиотекара омогућиће размену искустава и идеја у процесу наставе и учења и биће подстрек свима нама да радимо креативније и да представимо поједине сегменте из широког делокруга нашег пословања. Будимо тим и прикажимо шта знамо!

Друштво школских библиотекара Србије позива чланове Друштва да прикажу свој рад и залагање у систему образовања кроз примере добре праксе.

До 31.10. 2021. г. отворен је конкурс Ризница идеја и примера добре праксе са циљем:

  • указивања на успешан рад и достигнућа школских библиотекара,
  • јавног промовисања њиховог рада и
  • подстицања свих школских библиотекара на даљи рад.

Конкурс неће бити такмичарски, а активности школских библиотекара биће увршћене у Ризницу идеја и примера добре праксе доступну на сајту ДШБС-а чиме ће се додатно афирмисати рад и активности школских библиотекара Србије. 

Општи услови учешћа на конкурсу:

  • Школски библиотекари су чланови Друштва школских библиотекара Србије.
  • Попуњен образац активности библиотекара (који можете преузети ОВДЕ).
  • Школски библиотекар може пријавити једну активност, реализовану у претходних 5 година (реализовану од 2016. до 2021. г).
  • Обрасци се не враћају и остају на располагању ДШБС-у.
  • Рок достављања образаца је 31.10.2021. г.
  • Резултати конкурса биће објављени на сајту ДШБС до 31.1.2022. г.
  • Достављање образаца искључиво електронском поштом на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пристигле примере прегледаће комисија коју формира Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије. Изабране активности биће увршћене у Ризницу идеја и примера добре праксе. Најуспешнији примери биће јавно представљени  у току школске 2021/22. године.